Wilt u een donatie doen?

Dat kan!
U kunt uw donatie overmaken op rekeningnummer:
NL97 INGB 0008 9399 28

t.n.v stichting Doejowili te Easterlittens

 


Ook kunt u bij de Coop in Winsum flessen deponeren in de bak die bij de flesseninname staat.

Of u statiegeldbonnen in de brievenbus doen op de:

Fikarusleane 39 te Winsum
Loayerstrjitte 10 te Oosterlittens
 


Heeft u oud ijzer liggen? Laat het ons weten!

 

Bedankt!